آرشیو اخبار

برگزاری وبینار آموزشی ارزشگذاری فناوری

وبینار آموزشی ارزشگذاری فناوری

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ با هدف افزایش سطح دانش واحدهای فناور و کسب و کارهای نوپا در مراکز رشد ” کارگاه آموزشی ارزشگذاری فناوری ” را به صورت وبینار برگزار می نماید.

ادامه مطلب