آیین نامه‌ها

تعداد بازدید:۹۳۰

آیین نامه پذیرش دوره رشد مقدماتی

-هدف از این دوره کمک و حمایت از ایده های فناورانه اعضای هیات علمی، دانشجویان، دانش آموختگان دانشگاهی و تمامی افراد صاحب ایده که در قالب هسته فناور برای تثبیت و تکمیل ایده و تیم کاری، شناخت بازار و ساخت نمونه اولیه و در نهایت آمادگی برای ایجاد یک واحد (شرکت) فناور مبتنی بر علم و فناوری (دانش بنیان) با جهت گیری اقتصادی برای ورود به دوره رشد است.

آیین نامه پذیرش دوره رشد

-به منظور فراهم آوردن فضای لازم برای شکل‌گیری مؤسسات و تضمین رشد واحدها در مسیری منطقی وکمک به ایجاد آنها، تشکیل شرکت‌های فناور در دوره رشد بر اساس این آیین‌نامه تعریف و راه‌اندازی می‌شود.واحدهای فناور پس از کسب حداقل شرایط لازم برای ورود به دوره رشد یعنی امکان سنجی اقتصادی برای ایده محوری و اثبات قابلیت ایده محوری برای تبدیل شدن به یک کسب و کار جدید، تدوین برنامه کاری در دوره رشد، انسجام اولیه در هسته مرکزی تیم کاری و ثبت حقوقی واحد به دوره رشد وارد می‌شوند. در این دوره، واحد فناور با کسب حمایت‌ها، آموزش‌ها و مشاوره‌ها به اجرای برنامه کاری و شناخت و تعامل با محیط کسب و کار (شامل سیاست‌گذاران, تأمین‌کنندگان، سرمایه‌گذاران، پیمانکاران،بازار، رقبا و بالاخره مشتریان) می‌پردازد. انتظار آن است که در پایان این دوره با گسترش این تعاملات، واحد قادر باشد به عنوان یک واحد اقتصادی مستقل منابع اعتباری لازم برای ادامه حیات، گسترش محصول، حضور در بازار و کسب سهم مناسب از بازار و شرایط لازم برای استمرار فعالیت اقتصادی دانش بنیان خود را فراهم سازد.

آیین نامه پذیرش دوره تحقیق و توسعه

-واحد تحقیق و توسعه:در این آیین‌نامه واحدی است متشکل از حداقل دو نفرکه درقالب یک واحد درون سازمان مادر و با مصوبه بالاترین مرجع سازمان و یا مطابق چارت سازمان رسمیت یافته باشد و برای دستیابی به فناوری پیشرفته، ساخت نمونه و یا انجام خدمات مبتنی بر علوم جدید درراستای اهداف و طرح تجاری سازمان مادر تلاش می‌نمایند. واحد تحقیق و توسعه می‌تواند به صورت یک شرکت خصوصی وابسته به سازمان مادر به ثبت رسیده باشد.

آیین نامه نظارت و ارزیابی واحدهای فناور

-واحد های فناور مستقر در مرکز رشد از زمان استقرار تا خروج باید تحت نظارت مرکز بوده و فعالیت های آن ها مورد ارزیابی قرار گیرد. ارزیابی بر اساس پرسشنامه طراحی شده مبتنی بر برنامه و عملکرد واحدهای فناور و مرکز رشد صورت می گیرد. این نوع ارزیابی نظارت دقیق تر بر فعالیت های واحد های فناور و اولویت بندی آن ها از نظر برخورداری از بسته های حمایتی مرکز رشد را فراهم می آورد.