ماموریت

تعداد بازدید:۱۱۶۴

مرکز رشد واحدهای فناور صنایع رنگ با امکانات ویژه علمی، پژوهشی، آزمایشگاهی و با قرارگرفتن در مؤسسه پژوهشی و تحقیقاتی (پژوهشگاه رنگ) مأموریت خود را ارائه خدمات مختلف (خدمات عمومی، فنی و تخصصی، آموزشی، مشاوره­ای و ...) به واحدهای فناور و شرکتهای کوچک و متوسط دانش مدار مستقر در خود قرار داده است. این مرکز کمک می­نماید تا مؤسسات کوچک و متوسط دانش بنیان در زمینه علوم و فناوری رنگ تشکیل شده و ایده­های دانش محور آنها تکمیل و دانش فنی تولید محصول بدست آید تا محصولات تولید شده توسط واحدهای فناور وارد بازار رقابت شوند. بدیهی است که این واحدها پس از تثبیت در بازار و توسعه شرکت از مرکز خارج شده و در بازار هدف به فعالیت و رشد خود ادامه خواهند داد.