اساسنامه

تعداد بازدید:۱۲۵۳

اساسنامه مرکز رشد واحدهای فناور صنایع رنگ در پنجاهمین نشست کمیته تخصصی فناوری مورخ 17/11/86 تصویب و به تایید وزیر محترم علوم و تحقیقات و فناوری رسیده است و از تاریخ فوق لازم الاجرا است.

  ماده1 تعاریف:

     مرکز رشد: مرکزی است تحت مدیریت متخصصین حرفه­ای که با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه کارآفرینانی که در قالب واحدهای نوپای فعال در زمینه­های مختلف مربوط منتهی به فناوری متشکل شده­اند و اهداف اقتصادی مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتیبانی می­‌کند.

 این خدمات شامل موارد ذیل است:

  • تامین محل کار بصورت اجاره
  • ارائه خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی
  • خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه یابی و بازاریابی
  • آموزش­های تخصصی ویژه و مشاوره
  • سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقای واحدهای فناوری

 1-2- سازمان موسس (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش):

    سازمانی است که مرکز رشد را تاسیس نموده و تامین اعتبارات آن را از مجاری دولتی و غیر دولتی بعهده می­گیرد.

 1-3- واحدهای فناوری:

    واحدهای دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده که با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه­ای، طراحی مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی و فعالیت در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می­نمایند. این واحدها شامل شرکتهای خصوصی، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاهها یا دستگاههای اجرایی است.

 1-4- دوره رشد مقدماتی:

    دوره‌ه­ای حداکثر شش ماهه است که در آن به افراد و یا گروههای مستعدی که دارای ایده­های نوآورانه صنعتی هستند، مشاوره و آموزشهای لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده کاری و ایجاد هویتهای حقوقی مستقل داده می­شود. در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا می­توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند. زمان این دوره با تصویب مدیر مرکز رشد تا 9 ماه قابل افزایش است.

 1-5- بخش رشد مقدماتی(Pre-Incubator):

 بخشی از مرکز رشد است که در آنجا دوره رشد مقدماتی برگزار می­‌گردد.

 1-6- دوره رشد:

    دوره‌ه­ای است حداکثر3 ساله که طی آن واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می­شوند. زمان این دوره با تصویب هیأت امناء تا 5 سال قابل افزایش است.

ماده2 - اهداف

2-3- کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری

2-4- ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمینه­‌های فناوری.

2-5- بسترسازی جهت ایجاد فرصتهای شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش­‌آموختگان دانشگاهی در زمینه­­‌های فناوری.

2-6- تولید و توسعه محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازار.

 ماده 3: وظائف

3-1- حمایت مالی از واحدهای مستقر در مرکز رشد با توجه به فعالیتهای مندرج در بند 1-3.

3-2- تلاش برای فراهم آوردن حمایتهای قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز رشد.

3-3- ارائه خدمات و مشاوره­های مورد نیاز در راستای تبدیل ایده‌­های نو به محصولات قابل تجاری شدن و تجاری‌سازی آنها.

3-4- نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارائی مرکز رشد.

3-5- نظارت بر فعالیتهای واحدهای فناوری در تحقق ایده محوری آنها.

3-6- ایجاد بخش رشد مقدماتی در صورت نیاز.

تبصره: انجام فعالیتهای زیر توسط مرکز رشد ممنوع است:

1-      مشارکت در سهام واحدهای فناوری( مستقر در مرکز رشد)

2-      استخدام هیات علمی

3-      انعقاد و اجرای قراردادهای پژوهشی به استثناء موارد زیر:

·         پروژه‌­های مطالعاتی در زمینه بهبود و توسعه مراکز رشد.

·         پروژه‌­هایی که به قصد ارجاع به واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد منعقد می­‌شود.

ماده 4: ارکان مرکز رشد

4-1- سازمان موسس

4-2- هیات امنا

4-3- مدیر مرکز رشد

4-4- شورای مرکز رشد

ماده5- هیات امنا

    هیات امنای مرکز رشد همان هیات امنای موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش است.

ماده 6- وظائف و اختیارات هیات امنا

     وظایف و اختیارات هیات امنای مرکز رشد همان وظایف و اختیارات هیات امنای موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش است. علاوه بر وظائف و اختیارات مقرر در قانون تشکیل هیت امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهش موارد زیر نیز با توجه به اهداف تعیین شده برای مرکز رشد از وظائف و اختیارات هیئت امناء محسوب میشود.

  • کلیه وظائف مندرج در اساسنامه مرکز رشد
  • نظارت بر حسن اجرای وظائف مرکز رشد
  • تصویب انحلال مرکز، ارسال برای تائید به کمیته تخصصی فناوری
  • بررسی گزارش عملکرد و اعتبارات سالانه مرکز
  • تصویب تغییر یا اصلاح اساسنامه مرکز، با رعایت ضوابط؛ ارسال باری تائید به کمیته تخصصی فناوری 

 ماده7: وظایف مدیر مرکز رشد

7-1- اداره کلیه امور مرکز رشد بر طبق اساسنامه و مصوبه­‌های هیات امنا

7-2- تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ارائه به شورای مرکز رشد

7-3-نظارت بر فعالیتهای واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد برای حصول اطمینان از انطباق فعالیتها با اهداف پیش بینی شده

7-4- ایجاد زمینه­های لازم برای ارتقاء و توسعه واحدهای فناوری

7-5- برنامه­ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در تامین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز رشد

7-6- عقد قرارداد به نمایندگی از مرکز رشد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

7-7- ارائه گزارش عملکرد سالیانه مرکز رشد به شورای مرکز رشد

ماده8- ترکیب شورای مرکز رشد

8-1- رییس موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش ( رییس شورا)

8-2- مدیر مرکز رشد (دبیر شورا)

8-3- یک نفر از مدیران صنایع و یا دستگاههای اجرائی منطقه مرتبط با موضوع کاری مرکز رشد

8-4-دو نفر از محققان و یا کارشناسان مبرز با رشته تخصصی متناسب با فعالیتهای مرکز رشد

8-5- یک نفر کارشناس مبرز اقتصادی

8-6- یک نفر از مدیران شرکتهای خصوصی فعال در زمینه فناوری

تبصره: اعضای موضوع بندهای 8-3 لغایت 8-6 شورا به پیشنهاد رییس مرکز رشد و به موجب حکم رییس موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش منصوب می­‌شود.

ماده9: وظایف و اختیارات شورای مرکز رشد

9-1- تصویب خط مشی، سیاستهای مالی و علمی مرکز رشد

9-2- پیشنهاد برنامه و بودجه مربوط به فعالیتهای مرکز رشد به هیات امناء

9-3- تائید تراز مالی و (حساب سود و زیان) سالانه مرکز رشد بر اساس شاخصهای مصوب جهت ارائه به هیات امناء

9-4- تائید آیین­‌نامه­‌های اجرایی مرکز رشد

9-5- تصویب صلاحیت واحدهای فناوری جهت استقرار در مرکز رشد

9-6- بررسی عملکرد سالانه مرکز رشد

9-7- پیشنهاد انحلال مرکز رشد به رییس موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

9-8- پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به کمیته تخصصی فناوری

ماده 10- وظایف موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

10-1- تامین منابع مالی مورد نیاز مرکز رشد

10-2- انتصاب مدیر مرکز رشد

10-3- تامین ستاد مدیریتی و نیروی انسانی بخش ستادی

10-4- پیشنهاد انحلال مرکز رشد به هیات امناء

10-5- پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به هیات امنا جدید

ماده 11- مقررات مالی

    مرکز رشد از نظر مقررات مالی مشمول آیین­‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و سایر آیین­نامه­های خاصی است که به تصویب هیات امنای پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ می­‌رسد.

ماده 12- منابع مالی

    منابع مالی مرکز رشد عبارتند از:

12-1- بودجه سالیانه مرکزرشد که از محل تامین اعتبارات عمومی کشور تامین می­گردد

12-2- کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی

12-3- درآمد حاصل از فعالیتهای مرکز رشد

12-4- عقد قراردادهای پژوهشی و اجرائی با سازمانهای دولتی و غیر دولتی با رعایت تبصره ذیل ماده3


ماده 13- تغییر و اصلاح اساسنامه

هر گونه تغییر و اصلاح این اساسنامه به پیشنهاد هیات امنای موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، رسیدگی  در کمیته تخصصی فناوری و با تائید و ابلاغ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت.

 ماده 14-

این اساسنامه در 14 ماده و 2 تبصره با توجه به تائید پنجاهمین جلسه کمیته تخصصی فناوری مورخ 17/11/86 و به استناد مصوبات شورای گسترش آموزش عالی مورخ 17/12/81 به تصویب رسیده است.