واحد‌های فناور

تعداد بازدید:۴۸۹

۱- روزین پوشش فام

۲- پرشین سرام ایرانیان

۳- پلیمربنیان آریا

۴-گروه صنعتی جهت

۵- اطلس پوشش محافظ

۶-رنگین چا‍پ پایا

۷-نانو مواد نفیس

۸- اکسیر رویان طبیعت

۹- کاووش بسپار رزین آریا

۱۰- بسپار بتن ایرانیان هوشمند

۱۱- آذران فضا نما

۱۲- نانو افزودنی های شیمی

۱۳-رادسیس ‍پوشش