اخبار

قرار گیری آقای دکتر ایمان علی بخشی مدیر عامل شرکت اطلس پوشش محافظ در مقطع  R&D مرکز رشد و محقق پسا دکتری پژوهشگاه رنگ در لیست ٪۲ دانشمندان برتر جهان

قرار گیری آقای دکتر ایمان علی بخشی مدیر عامل شرکت اطلس پوشش محافظ در مقطع R&D مرکز رشد و محقق پسا دکتری پژوهشگاه رنگ در لیست ٪۲ دانشمندان برتر جهان

قرار گیری آقای دکتر ایمان علی بخشی مدیر عامل شرکت اطلس پوشش محافظ در مقطع R&D مرکز رشد و محقق پسا دکتری پژوهشگاه رنگ در لیست ٪۲ دانشمندان برتر جهان

ادامه مطلب
برگزاری وبینار آموزشی ارزشگذاری فناوری

وبینار آموزشی ارزشگذاری فناوری

مرکز رشد پژوهشگاه رنگ با هدف افزایش سطح دانش واحدهای فناور و کسب و کارهای نوپا در مراکز رشد ” کارگاه آموزشی ارزشگذاری فناوری ” را به صورت وبینار برگزار می نماید.

ادامه مطلب