قرار گیری آقای دکتر ایمان علی بخشی مدیر عامل شرکت اطلس پوشش محافظ در مقطع R&D مرکز رشد و محقق پسا دکتری پژوهشگاه رنگ در لیست ٪۲ دانشمندان برتر جهان

۰۳ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۰ اخبار
تعداد بازدید:۹۶۶

در کمال افتخار به اطلاع می‌رساند
 آقای دکتر ایمان علی بخشی مدیر عامل شرکت اطلس پوشش محافظ در مقطع  R&D مرکز رشد پژوهشگاه رنگ و محقق پسا دکتری پژوهشگاه رنگ در لیست ٪۲ دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند. این لیست توسط Elsevier BV و براساس اطلاعات استانداردسازی شده ارجاعات، h-index، hm-index، ارجاعات به مقالات با جایگاه متفاوت نویسندگان و یک شاخص ترکیبی تهیه شده ‌است.
مرکز رشد پژوهشگاه رنگ در کمال افتخار دستیابی به این دستاورد را تبریک عرض نموده و در مراحل پیش رو برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی می نمائیم.( ۱۱ )