خدمات قابل ارائه

تعداد بازدید:۲۴۷

1- تأمین فضای اداری و آزمایشگاهی

2- خدمات عمومی

 • · خدمات اداری ( رایانه، تایپ و تکثیر، کارپردازی و ...)
 • · تأسیسات ( آب، برق، گرمایش و سرمایش، روشنایی، تلفن)
 • · نگهبانی و اطلاعات
 • · نظافت (فضای اداری، آزمایشگاهی و کارگاهی، فضای عمومی)

3- خدمات فنی و تخصصی

 • · استفاده از آزمایشگاهها و کارگاههای موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

4- فضاهای آزمایشگاهی

 • · آزمایشگاه سنتز
 • · آزمایشگاه کنترل کیفی پوشش های سطح
 • · آزمایشگاه نانو فناوری رنگ
 • · آزمایشگاه فیزیک رنگ
 • · آزمایشگاه خوردگی
 • · آزمایشگاه رزین و مواد اولیه رنگ
 • · آزمایشگاه مرکزی
 • · آزمایشگاه مرکب های چاپ
 • · آزمایشگاه اختصاصی مرکز رشد

5- خدمات مشاوره­ای

 • · مشاوره بازاریابی
 • · مشاوره مالی
 • · مشاوره مدیریتی
 • · مدیریت مالی
 • · مشاوره حقوقی
 • · مدیریت راهبردی
 • · ایده و فرصتها
 • · تدوین طرح کسب و کار
 • · مشاوره بیمه
 • · مشاوره اداری
 • · اصول و فنون مذاکره
 • · ثبت شرکت­ها
 • · مشاوره فنی و مهندسی

6- خدمات آموزشی

 • برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز واحدهای فناور